Liên hệ với Kia Quảng Ninh
: 0368812169
: Km 103, Quốc lộ 18A, p.Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh